Έκδοση & ανανέωση δελτίου αθλητή

ΕΝΤΥΠΑ & ΟΔΗΓΙΕΣ

Η αγωνιστική ομάδα του ΚΟΞ λαμβάνει μέρος σε όλες τις επίσημες κολυμβητικές ημερίδες & Πανελλήνια Πρωταθλήματα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΟΕ) καθώς και στις επίσημες διασυλλογικές ημερίδες ορίων. Απο το 1954 εώς και σήμερα. Εδώ θα βρείτε τα επίσημα έντυπα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΟΕ) σχετικά με την δημιουγία Νέου Δελτίου, την ετήσια Ανανέωση του Δελτίου της ΚΟΕ ή την μεταγραφή. Επίσης εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το Δελτίο υγείας αθλητή και την Αίτηση διαπίστευσης που είναι υποχρεωτικό να ανανεώνονται κάθε χρόνο.

Α. Έντυπο Ετήσιας Ανανέωσης – Νέας Εγγραφής – Μεταγραφής του Δελτίου Κολυμβητή της ΚΟΕ ( 1 έντυπο )

Κάθε Σεπτέμβριο πρέπει να ανανεώνουν οι γονείς των κολυμβητών το Δελτίο του κολυμβητή της ΚΟΕ συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο. Το έντυπο αυτό συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους 2 γονείς και τον ιατρό, μαζί με τα 15 ευρώ του κόστους την ετήσιας ανανέωσης για την ΚΟΕ, πρέπει να παραδίδονται στους προπονητές μας εώς της 20/09 κάθε χρόνο. ΜΟΝΟ για την έκδοση ΝΕΟΥ δελτίου χρειάζονται οι δύο (2) υπογραφές με γνήσιο υπογραφής. Στην Κάρτα υγείας αθλητή πρέπει να υπάρχει η φωτογραφία του αθλητή με την σφραγίδα του ιατρού καρδιολόγου. Διακαίωμα σφράγισης αθλητικών δελτίων και κάρτας υγείας αθλητή έχουν μόνο ιατροί καρδολόγοι και ιατροί άλλων ειδικοτήτων που έχουν λάβει ειδική πιστοποίηση από το ΕΚΑΕ. Το κόστος έκδοσης νέου δελτίου είναι 20 ευρώ, οι ετήσιες ανανεώσεις 15 ευρώ και οι μεταγραφές 110 ευρώ. Οι παραπάνω κοστολόγηση έχει ισχύ από 01/09/2021 σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο της Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος δείτε εδώ

Β. Για την εγγραφή νέου Δελτίου θα χρειαστούν επίσης τα παρακάτω

α) κόστος έκδοσης νέου δελτίου 20 ευρώ ΚΟΕ
β) φωτογραφία του παιδιού τύπου διαβατηρίου σε CD
γ) πιστοποιητικό γέννησης
Για την έκδοση ΝΕΟΥ δελτίου χρειάζονται οι δύο (2) υπογραφές με γνήσιο υπογραφής στο έγγραφο της αίτησης
δ) το έντυπο εγγραφής νέου αθλητή στο μητρώα της ΚΟΕ πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τους 2 γονείς κηδεμόνες με γνήσιο υπογραφής, πρέπει επίσης να υπογράψει και να σφραγίσει ο ιατρός.

Δημοτικό Κολυμβητήριο Ξάνθης
Τσιμισκή & πάροδος Τρικούπη 1
Τηλέφωνα επικοινωνίας
6944-317172 & 6932-445518